Σύστημα ψύξης — αντλία νερού/θερμοστάτης

BMW 740i E38 φορείο Ευρώπη M62

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: αυτόματο, ημερομηνία παραγωγής:  Απρίλιος 1998

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Μηχανική αντλία ψυκτικού υγρού
1
 i  11 51 0 393 340

αυτόματο

να Σεπ '98 1

1.6 kg

3.6 lb

149,37 
Στεγανοποίηση χωρίς αμίαντο
2
 i  11 51 1 731 372
1

3 g

0.11 oz

2,77 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
3
 i  07 11 9 906 123

M6X30-ZNNIV SI

4

10 g

0.35 oz

0,85 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
4
 i  07 11 9 902 600

M6X100-Z1

2

20 g

0.71 oz

0,95 
Θερμοστάτης με έλεγχο χαρακτηριστ.πεδίου
6
 i  11 53 1 437 526

αυτόματο

να Σεπ '98 1

308 g

0.7 lb

66,97 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
7
 i  11 51 1 705 408

4,0X76,5MM

1
1,93 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
8
 i  11 12 1 736 603

M6X25

4

10 g

0.35 oz

1,20 
Διπλός διακόπτης θερμοκρασίας
9
 i  13 62 1 703 993
1

30 g

1.06 oz

24,71 
Περίβλημα φίσας
10
 i  12 52 1 703 571
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Στρογγυλή φίσα
61 13 0 007 657
4 POL.
ποσότητα: 4
Strand seal
12 52 1 748 973
4 POL.
ποσότητα: 4

4 POL.

1

10 g

0.35 oz

2,76 
Περίβλημα υποδοχής
11
 i  12 52 1 427 615
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Θηλυκή επαφή SLK 2, 8 ELA
12 52 1 427 608
να Σεπ '98 2 POL.
ποσότητα: 1
Προστατευτικό κάλυμμα
12 52 1 732 694
να Σεπ '98 2 POL.
ποσότητα: 1

αυτόματο

2 POL.

να Σεπ '98 1

10 g

0.35 oz

1,07 
Σύστ.ψύξης-ανεμιστήρ./συμπλέκτ.ανεμιστ.

← Σύστ.ψύξης-ανεμιστήρ./συμπλέκτ.ανεμιστ.

Σύστημα ψύξης — άκαμπτος σωλήνας

Σύστημα ψύξης — άκαμπτος σωλήνας →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.