Σετ εξοπ.μεταγ.τοποθ.σύστ.φωνητ.ελέγχου

BMW 728i E38 φορείο Ευρώπη M52

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο

 
 Εξοπλ.μεταγ.τοποθ.τηλέφων.αυτοκ.Cordless
 Σετ μεταγ.τοποθ.σύστ.ανοιχ.ακρ.V50/V3690
S630A Τηλέφωνο αυτοκιν. με ασύρματο ακουστικό
S632A Προετοιμασία BMW κινητ.τηλέφ. (Motorola)

συμπλήρωμα

Ο χειρισμός του συστήματος φωνητικού Ελέγχου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο Μέσω του τιμονιού πολλαπλών λειτουργιών Κατάλληλο μόνο για οχήματα με Πλήκτρο τιμονιού Push to Talk
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σετ εξοπ.μεταγ.τοποθ.σύστ.φωνητ.ελέγχου
1
 i  84 64 0 148 835
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Μονάδα ελέγχου σύστημα φωνητικού ελέγχου
84 41 6 915 046
από Σεπ '00 X400
ποσότητα: 1

X400

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Τηλέφωνο αυτοκιν. με ασύρματο ακουστικό S630A ναί

Ή 

Προετοιμασία BMW κινητ.τηλέφ. (Motorola) S632A ναί

από Σεπ '00 1

1.5 kg

3.2 lb

0,00 
1
 i  84 64 0 148 835
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Μονάδα ελέγχου σύστημα φωνητικού ελέγχου
84 41 6 915 046
από Σεπ '00 X400
ποσότητα: 1

X400

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Εξοπλ.μεταγ.τοποθ.τηλέφων.αυτοκ.Cordless 

Ή 

Σετ μεταγ.τοποθ.σύστ.ανοιχ.ακρ.V50/V3690 

από Σεπ '00 1

1.5 kg

3.2 lb

0,00 
Αλλ.εξοπλ. πλοήγηση από MK-2 σε MK-3

← Αλλ.εξοπλ. πλοήγηση από MK-2 σε MK-3

Κονσόλα τηλεφώνου

Κονσόλα τηλεφώνου →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.