Ραδιόφωνο BMW Professional RDS

BMW 728i E38 φορείο Ευρώπη M52

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο

Ραδιόφωνο BMW Professional RDS
 

συμπλήρωμα

Μόνο με Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη Βλέπε Κατάλογο εντύπων ETK
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Ραδιόφωνο BMW Professional RDS
1
 i  65 12 8 360 798
1

1.6 kg

3.5 lb

669,35 
Ραδιόφωνο BMW Business RDS

← Ραδιόφωνο BMW Business RDS

Οθόνη υπολογιστή οχήματος — ραδιόφωνο

Οθόνη υπολογιστή οχήματος — ραδιόφωνο →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.