Κιτ ρουλεμάν τροχού πίσω / Value Line

BMW 325tds E36 Touring Ευρώπη M51

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κιτ σέρβις ρουλεμάν τροχού πίσω
+Πληροφορίες

Κατάλληλο μόνο για δισκόφρενο 

 

Παρακαλούμε προσέξτε τις οδηγίες 

Επισκευής. 

1
 i  33 41 2 220 987

VALUE LINE

2

650 g

1.4 lb

59,96 
Κοχλίας με πατούρα με μικροκάψουλες
2
 i  34 20 3 414 763

M10X26,5

4

30 g

1.06 oz

1,99 
Κοχλίας άλεν
3
 i  34 21 1 161 806

M8X14

2

10 g

0.35 oz

0,76 
Κιτ σέρβις εγκάρσ. βραχίονα / Value Line

← Κιτ σέρβις εγκάρσ. βραχίονα / Value Line

Κιτ σέρβις τακάκια φρένων / Value Line

Κιτ σέρβις τακάκια φρένων / Value Line →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.