Κεντρικ.αρθρωτ.άξονας/σταυροειδ.άρθρωση

BMW 320i E36 Touring Ευρώπη M52

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο

Κεντρικ.αρθρωτ.άξονας/σταυροειδ.άρθρωση
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κεντρ.αρθρωτός άξονας κιβώτιο 5 ταχυτήτ.
1
 i  26 11 1 227 465

εγχειρίδιο

L=1541MM

1

8.2 kg

18 lb

529,93 
Κεντρ.έδραν.κεντρ.άξονα-σταυροειδ.άρθρ.

Κεντρ.έδραν.κεντρ.άξονα-σταυροειδ.άρθρ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.