Σύστημα ελέγχου ταχύτητας

BMW 318i E36 φορείο ΗΠΑ M42

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: αυτόματο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Μονάδα ελέγχου σύστημα ελέγχου ταχύτητας
1
 i  65 71 1 387 625
να Σεπ '94 1

212 g

0.5 lb

358,93 
Μονάδ.ελέγχ.σύστ.ελέγχ.ταχύτ.μη κωδικοπ.
1
 i  65 71 8 375 498
από Σεπ '94 1

165 g

0.4 lb

358,93 
Μοτέρ ρύθμισης σύστημα ελέγχου ταχύτητας
3
 i  65 71 1 378 315
να Σεπ '94 1

566 g

1.2 lb

246,71 
3
 i  65 71 8 360 043
από Σεπ '94 1

572 g

1.3 lb

294,16 
Πλάκα στήριξης μοτέρ ρύθμισης
4
 i  65 71 1 387 003
1

105 g

0.2 lb

33,00 
Πλάκα στήριξης μοτέρ ρύθμισης
5
 i  65 71 8 366 496
1

15 g

0.53 oz

1,23 
Εξαγωνικό περικόχλιο
6
 i  63 25 9 128 043

M5

4
0,32 
Ντίζα Μπόουντεν σύστ. ελέγχου ταχύτητας
7
 i  65 71 8 357 087
να Σεπ '94 1

84 g

0.2 lb

19,14 
7
 i  65 71 8 380 078
από Σεπ '94 1

73 g

0.2 lb

19,14 
Έδρανο ντίζας γκαζιού
8
 i  13 54 1 747 519

SCHWARZ

1

2 g

0.07 oz

0,46 
Στήριγμα ντίζας Μπόουντεν
9
 i  65 71 8 353 068
1

3 g

0.11 oz

2,12 
Κλιπ
10
 i  11 78 7 547 315
1
1,04 
Καλώδιο γεφύρωσης διακόπτης συμπλέκτη
11
 i  61 12 1 385 400

αυτόματο

1

3 g

0.11 oz

14,20 
Διακόπτης συστήματος ελέγχου ταχύτητας
13
 i  61 31 1 393 316
να Ιαν '95 1

85 g

0.2 lb

96,37 
13
 i  61 31 8 360 926
από Ιαν '95 1

94 g

0.2 lb

96,37 
Κουμπί διακόπτη συστήμ.ελέγχου ταχύτητας
14
 i  61 31 1 390 968

(ENGLISH)

1

4 g

0.14 oz

7,76 
Περίβλημα υποδοχής
16
 i  61 13 1 392 226
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Στρογγ.χιτώνιο υποδοχ. 2.5 ELA με καλώδ.
61 13 0 007 571
7 POL.
ποσότητα: 1
Προστατευτικό κάλυμμα
61 13 1 383 903
7 POL.
ποσότητα: 1

7 POL.

1

30 g

1.06 oz

10,08 

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.