Εξοπλ.μεταγ.τοποθ. εξωτερικ.καθρέπτης M

BMW 325i E36 φορείο Ταϊλάνδη M50

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: εγχειρίδιο

Εξοπλ.μεταγ.τοποθ. εξωτερικ.καθρέπτης M
 

συμπλήρωμα

Για αυτόν τον εξοπλισμό μεταγενέστερης Τοποθέτησης δεν υπάρχουν έγγραφα Τοποθέτησης. Η τοποθέτηση πρέπει να πραγματοποιείται Μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό ή Ακόμη καλύτερα στο συνεργείο ενός Επίσημου Συνεργάτη της BMW. Η BMW δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη Για τυχόν αρνητικές επιδράσεις στη Λειτουργία που οφείλονται σε Λανθασμένη τοποθέτηση. Χρόνος τοποθέτησης περ. 0, 5 ώρες, Με πιθανότητα απόκλισης, ανάλογα Με την κατάσταση και τον εξοπλισμό Του οχήματος.
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κρύσταλλ.καθρέπτη θερμαιν.(πλευρ.οδηγού)
2
 i  51 16 2 267 192

M TECHNIC

1

79 g

0.2 lb

64,14 
Κρύσταλλ.καθρέπτη θερμαιν.(πλευρ.συνοδ.)
2
 i  51 16 2 267 223

M TECHNIC

1

79 g

0.2 lb

64,14 
Διακοσμητική ταινία "Universell"

← Διακοσμητική ταινία "Universell"

Αξεσουάρ και εξοπλισμός μεταγεν.τοποθέτ.

Αξεσουάρ και εξοπλισμός μεταγεν.τοποθέτ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.