Μηχαν.αλλαγ.ταχυτήτ. χειροκ.κιβώτ.ταχυτ.

BMW /M3 E36 φορείο Ευρώπη S50

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: εγχειρίδιο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Βραχίονας επιλογής κεκαμμένος
1
 i  25 11 1 221 864
1

238 g

0.5 lb

18,35 
Χιτώνιο έδρασης οβάλ
2
 i  25 11 7 507 695

L=26MM/SCHWARZ

1

10 g

0.35 oz

2,84 
Πείρος έδρασης
3
 i  25 11 1 221 849

D=10MMX40MM

1

10 g

0.35 oz

3,32 
Έδρανο βραχίονα επιλογής
4
 i  25 11 1 222 015
+Πληροφορίες
Στήριγμα εδράνου βραχίονα επιλογής Hg 41
1

40 g

1.41 oz

13,15 
Επιλογέας
5
 i  25 11 7 527 247
+Πληροφορίες
Πλαστική ροδέλα Δεν απαιτείται
1

292 g

0.6 lb

63,55 
Έδρανο επιλογέα
7
 i  25 11 1 220 600
1

10 g

0.35 oz

7,82 
Rubber boot
8
 i  25 11 1 221 700
1

150 g

0.3 lb

18,25 
Ράβδος επιλογής
9
 i  25 11 1 222 738
1

177 g

0.4 lb

25,32 
Κλιπ ασφάλισης
11
 i  25 11 7 571 899
2
1,22 
Άρθρωση ράβδου επιλογής
12
 i  25 11 1 222 688
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Πλαστική ροδέλα
25 11 1 220 439
ποσότητα: 2

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

+Πληροφορίες

Με 2 πλαστικές ροδέλες 1 220 439 

 

2

84 g

0.2 lb

10,75 
12
 i  25 11 7 580 281
+Πληροφορίες

Χωρίς 2 πλαστικές ροδέλες 1 220 439 

 

1

30 g

1.06 oz

11,51 
Δακτύλιος ασφαλείας
13
 i  25 11 1 222 451
1
0,45 
Κυλινδρικός πείρος
15
 i  23 41 1 466 134
1

10 g

0.35 oz

1,86 
Κάλυμμα επιλογέα δέρμα φωτιζόμ.

Κάλυμμα επιλογέα δέρμα φωτιζόμ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.