Διαφορικό πίσω άξονα εμπλοκέας

BMW 323i E36 φορείο Ευρώπη M52

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο

 

συμπλήρωμα

Τα επιμέρ.εξαρτήμ. δεν διατίθενται πλέον
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αντικατάσταση εμπλοκέας
1
 i  33 14 1 209 655
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
(#2) Κοχλίας εξαγωνικ. διαστελλόμενης κεφαλής
33 12 1 205 561
25%
ποσότητα: X

εγχειρίδιο

25%

1

7.8 kg

17.2 lb

441,68 
Κοχλίας εξαγωνικ. διαστελλόμενης κεφαλής
2
 i  33 12 1 205 561

M12X1,5X24

X

30 g

1.06 oz

2,39 
Έδρα φλάντζ.μετάδ.κίνησ./στεγαν.δακτύλ.

← Έδρα φλάντζ.μετάδ.κίνησ./στεγαν.δακτύλ.

Ημιαξόνιο

Ημιαξόνιο →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.