Βάση ανάρτησης κιβωτίου ταχυτήτων

BMW 318i E36 φορείο Ευρώπη M43

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: εγχειρίδιο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Εγκάρσια δοκός
1
 i  23 70 1 136 498

εγχειρίδιο

1

630 g

1.4 lb

27,68 
Βάση έδρασης κιβωτίου ταχυτήτων
2
 i  22 31 6 799 331

εγχειρίδιο

2

90 g

0.2 lb

14,49 
Εξαγωνικό περικόχλιο με ροδέλα
3
 i  22 31 6 760 944

εγχειρίδιο

M8

2

10 g

0.35 oz

0,81 
Ροδέλα
4
 i  07 11 9 900 052

εγχειρίδιο

A8,4

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2
0,20 
Εξαγωνικό περικόχλιο
5
 i  07 11 9 904 032

εγχειρίδιο

M8-8-ZNS3

να Ιουν '02 2
0,24 
5
 i  07 11 9 905 515

εγχειρίδιο

M8-8-ZNNIV SI

2
0,21 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
6
 i  22 32 6 760 945

εγχειρίδιο

M8X22-8.8-ZNS3

4

20 g

0.71 oz

1,15 
Κιβώτιο ταχυτήτων βάση στερέωσης

← Κιβώτιο ταχυτήτων βάση στερέωσης

S5D...G Κέλυφος + πρόσθετα εξαρτήματα

S5D...G Κέλυφος + πρόσθετα εξαρτήματα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.