Σετ σπειροειδές ελατήριο

BMW 316i E36 φορείο Ευρώπη M40

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο

Σετ σπειροειδές ελατήριο
 

συμπλήρωμα

Αντιστοίχιση ελικοειδών ελατηρίων πίσω Βλέπε πίνακα ελατηρίων Από το μοντέλo έτους 09/93 Μοντέλο M3 από τον 09/95
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σετ σπειροειδές ελατήριο

← Σετ σπειροειδές ελατήριο

Αντιστρεπτική δοκός πίσω

Αντιστρεπτική δοκός πίσω →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.