Διαφορικό πίσω άξονα εμπλοκέας

BMW 316i E36 φορείο Ευρώπη M40

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο

 

συμπλήρωμα

Τα επιμέρ.εξαρτήμ. δεν διατίθενται πλέον
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αντικατάσταση εμπλοκέας
1
 i  33 14 1 210 493
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
(#2) Κοχλίας δοντιού ασφάλισης
33 13 1 212 693
να Μαρ '92 25%
ποσότητα: 1

25%

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Μαρ '92 1

5 kg

10.9 lb

0,00 
1
 i  33 14 1 213 748
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
(#2) Κοχλίας δοντιού ασφάλισης
33 13 1 212 693
από Μαρ '92 25%
ποσότητα: 1

25%

από Μαρ '92 1

4.9 kg

10.9 lb

950,00 
Κοχλίας δοντιού ασφάλισης
2
 i  33 13 1 212 693

M10X19

8

30 g

1.06 oz

2,14 
Έδρα φλάντζ.μετάδ.κίνησ./στεγαν.δακτύλ.

← Έδρα φλάντζ.μετάδ.κίνησ./στεγαν.δακτύλ.

Ημιαξόνιο

Ημιαξόνιο →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.