Ζώνη ασφαλείας μπροστά αριστερά

BMW 328i E36 κουπέ Ευρώπη M52

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: αυτόματο

Ζώνη ασφαλείας μπροστά αριστερά
 
 Απενεργοπ.αερόσακ.οδηγού
S242A Τιμόνι με αερόσακο
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Επάν.λωρίδ.ζών.μπρ.αρισ."BMW Motorsport"
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Τιμόνι με αερόσακο S242A ναί

Όχι κατάλληλο για 

Απενεργοποιημ.αερόσακο οδηγού 

1
 i  72 11 2 257 463
• L

ROT

1

1.1 kg

2.4 lb

128,27 
Επάν.λωρίδ.ζών.μπρ.αρισ.με περιορ.δύναμ.
1
 i  72 11 8 200 853
• L
1

1 kg

2.2 lb

109,62 
Επάν.λωρ.ζών.μπρ.αρισ.χωρίς περιορ.δύν.
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Απενεργοπ.αερόσακ.οδηγού 

1
 i  72 11 8 229 863
• L
1

965 g

2.1 lb

98,68 
Ζώνη ασφαλείας μπροστά δεξιά

← Ζώνη ασφαλείας μπροστά δεξιά

Ζώνη ασφαλείας πίσω

Ζώνη ασφαλείας πίσω →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.