Ρελέ καθυστέρησης ενεργοποίησ. φτερωτής

BMW 320i E36 κουπέ Ευρώπη M50

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: αυτόματο

 
S530A Σύστημα κλιματισμού

συμπλήρωμα

Η έκδοση αμαξώματος, που εικονίζεται Στη γραφική παράσταση, χρησιμοποιείται Μόνο ως παράδειγμα και συνεπώς Ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις από Την τρέχουσα έκδοση.
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Ρελέ καθυστέρησης ενεργοποίησ. φτερωτής
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα κλιματισμού S530A ναί

1
 i  61 35 8 363 456
1

46 g

0.1 lb

55,23 
Ρελέ μονάδας φραγής εκκίνησης K1w

← Ρελέ μονάδας φραγής εκκίνησης K1w

Ρελέ ανοιγόμενο πίσω παράθυρο K113

Ρελέ ανοιγόμενο πίσω παράθυρο K113 →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.