Μονάδα ελέγχου EWS/μονάδα SE/στήριγμα

BMW 320i E36 κουπέ Ευρώπη M50

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: αυτόματο

 

συμπλήρωμα

Προσοχή! Πριν την παραγγελία Εξαρτημάτων που σχετίζονται με Πιθανότητα κλοπής (όπως π.χ. κλειδιά, Ενιαίο σύστημα κλειδώματος, μονάδες Ελέγχου EWS/CAS) πρέπει να Διασφαλιστεί το δικαίωμα αγοράς του Πελάτη, του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου ή Ενός εξουσιοδοτημένου τρίτου, μέσω Επίδειξης των γνήσιων εγγράφων του Αυτοκινήτου και ενός επίσημου δελτίου Ταυτότητας με φωτογραφία! Στην περίπτωση του εξουσιοδοτημένου Τρίτου, απαιτείται επιπρόσθετα το Πληρεξούσιο από τον ιδιοκτήτη του Αυτοκινήτου. Στο φάκελο του οχήματος Πρέπει να επισυνάπτονται αντίγραφα Των προαναφερθέντων αποδεικτικών Δικαιώματος. Σε περίπτωση απώλειας ενός κλειδιού Οχήματος συνιστάται επειγόντως η Απενεργοποίησή του μέσω του BMW Service, έτσι ώστε σε περίπτωση κλοπής Να μην υπάρχει κίνδυνος απώλειας της Ασφαλιστικής προστασίας, λόγω βαριάς Αμέλειας.


# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Μονάδα ελέγχου EWS II
1
 i  61 35 8 380 363

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Ιαν '95 να Σεπ '96 1

97 g

0.2 lb

72,53 
1
 i  61 35 8 380 365

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Ιαν '95 να Σεπ '96 1

97 g

0.2 lb

84,50 
1
 i  61 35 8 375 840

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Ιαν '95 να Μαρ '97 1

103 g

0.2 lb

50,66 
1
 i  61 35 4 146 045

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Ιαν '95 να Μαρ '97 1

102 g

0.2 lb

51,68 
1
 i  61 35 8 380 363

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Ιαν '95 1

97 g

0.2 lb

72,53 
1
 i  61 35 8 380 365

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Ιαν '95 1

97 g

0.2 lb

84,50 
1
 i  61 35 9 395 664
από Ιαν '95 1
86,61 
Θήκη συγκράτ.ηλεκτρ.μονάδ.ελέγχου EWS II
2
 i  61 35 8 362 394
από Ιαν '95 1

257 g

0.6 lb

8,61 
Transmitter receiver module
3
 i  61 35 8 362 337

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

25 g

0.88 oz

24,00 
3
 i  61 35 8 379 502
1

25 g

0.88 oz

93,88 
Κουτί συνδέσμων
4
 i  61 13 1 393 707
R •
1

55 g

0.1 lb

2,16 
Επιμέρους εξαρτήματα ασφαλειοθήκη

← Επιμέρους εξαρτήματα ασφαλειοθήκη

Μονάδα ελέγχου EWS/μονάδα SE/στήριγμα

Μονάδα ελέγχου EWS/μονάδα SE/στήριγμα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.