Μηχαν.κίνησ.ιμάντα αποσβεστήρ.κραδασμών

BMW 318is E36 κουπέ Ευρώπη M44

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο, ημερομηνία παραγωγής:  Ιανουάριος 1998

 
 Σύστημα κλιματισμού
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αποσβεστήρας κραδασμών
1
 i  11 23 1 743 305
1

1.5 kg

3.3 lb

305,10 
Τροχαλία ιμάντα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα κλιματισμού 

2
 i  64 55 1 739 429
1

570 g

1.3 lb

85,08 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
3
 i  07 11 9 900 268

M8X16-Z1

3

10 g

0.35 oz

0,41 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
4
 i  11 21 1 721 100

M16X1,5X120

1

260 g

0.6 lb

6,82 
Ροδέλα
5
 i  11 23 1 709 977
1

114 g

0.3 lb

6,88 
Αλυσοτροχός
6
 i  11 21 1 247 338
1

243 g

0.5 lb

56,48 
Ελατηριωτός δίσκος
7
 i  07 11 9 951 480

5X6,5

1
0,77 
Κάλυμμα κυλινδροκεφαλής

← Κάλυμμα κυλινδροκεφαλής

Μηχ.κίν.ιμάντα για αντλία νερού/εναλλάκ.

Μηχ.κίν.ιμάντα για αντλία νερού/εναλλάκ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.