Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης

BMW 318ti E36 συμπαγής ΗΠΑ M42

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αντικατάστ. υδραυλ. μηχανισμ. διεύθυνσης
1
 i  32 13 1 096 280
1

5 kg

11 lb

768,75 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με φλάντζα
2
 i  32 10 6 781 639

M10X67-8.8

2

50 g

0.1 lb

5,14 
Εξαγωνικό περικόχλιο με φλάντζα
3
 i  33 30 6 760 587

M10-10 ZNS3

2

10 g

0.35 oz

0,82 
Άκαμπτος σωλήνας
4
 i  32 13 1 096 282
1

130 g

0.3 lb

30,78 
Σετ στεγανοποίησης
5
 i  32 13 1 140 867
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Σετ πρόσθετα εξαρτήματα
32 13 1 096 600
να Μαρ '91 ποσότητα: 1

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Μαρ '91 1

48 g

0.1 lb

38,12 
Κινηματικός μηχανισμ.διεύθυνσης/ημίμπαρα

Κινηματικός μηχανισμ.διεύθυνσης/ημίμπαρα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.