Δοχείο λαδιού/επιμέρους εξαρτήματα

BMW 318ti E36 συμπαγής ΗΠΑ M42

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Δοχείο λαδιού
1
 i  32 41 6 851 217
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Πινακ.οδηγ. δοχ.λαδ.αντλ.υδρ.συστ.διεύθ.
71 24 6 798 132
CHF 11.S
ποσότητα: 1

CHF 11.S

1

180 g

0.4 lb

37,42 
Καπάκι
2
 i  32 41 6 851 332
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Πινακ.οδηγ. δοχ.λαδ.αντλ.υδρ.συστ.διεύθ.
71 24 6 798 132
CHF 11.S
ποσότητα: 1

CHF 11.S

1

30 g

1.06 oz

15,30 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
3
 i  32 41 1 128 333
1

10 g

0.35 oz

3,34 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
5
 i  07 11 9 913 466

M6X16-8.8 ZN

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

10 g

0.35 oz

0,18 
5
 i  07 11 9 904 357

M6X16-8.8-ZNS3

1

10 g

0.35 oz

0,35 
Ελατηριωτή ροδέλα
6
 i  07 11 9 932 072

B6

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1
0,03 
Στήριγμα δοχείου λαδιού
8
 i  32 41 1 093 236
1

211 g

0.5 lb

7,61 
Εξαγωνικό περικόχλιο αυτασφαλιζόμενο
9
 i  07 11 9 905 949

M6-8-ZNNIV SI

2
0,36 
Ροδέλα
10
 i  07 14 6 977 329

6,4X25X1,5

2

10 g

0.35 oz

1,00 
Χιτώνιο αποστάτης
11
 i  07 14 6 977 328

ZNS3

2

10 g

0.35 oz

1,23 
Πτερυγ.αντλία υδρ.συστ.διεύθ./βάση στερ.

← Πτερυγ.αντλία υδρ.συστ.διεύθ./βάση στερ.

Σωλήνες λαδιού υδραυλ.συστήμ.διεύθυνσης

Σωλήνες λαδιού υδραυλ.συστήμ.διεύθυνσης →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.