Φίλτρο ενεργού άνθρακα/αγωγοί

BMW 518i E34 Touring Ευρώπη M43

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο

 
 Προετοιμασία καταλυτικού μετατροπέα
S199A Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Φίλτρο ενεργού άνθρακα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

1
 i  16 13 1 180 463
1

560 g

1.2 lb

171,18 
Βάση στήριξης
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

2
 i  16 13 1 179 566
1

192 g

0.4 lb

9,30 
Λαμαρινόβιδα εξαγωνικής κεφαλής
3
 i  35 11 1 150 944

B6,3X19

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

3

8 g

0.28 oz

1,87 
Περικόχλιο διαστολής
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

4
 i  64 12 1 379 221

ST 6.3

3
0,51 
Σωλήνας εξαερισμού
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

7
 i  16 13 1 179 606

L=4497MM

1

575 g

1.3 lb

35,36 
Σωλήνας εξαερισμού
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

8
 i  16 13 1 180 295
1

84 g

0.2 lb

35,36 
Εύκαμπτος σωλήνας καυσίμου
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

9
 i  13 31 1 722 565

561MM-920MM

1

140 g

0.3 lb

26,05 
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

10
 i  07 12 9 952 104

L12-15

X

10 g

0.35 oz

1,04 
Κλιπ
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

11
 i  16 13 1 177 490

D=8MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

3

4 g

0.14 oz

0,82 
Στήριγμα αγωγού
11
 i  16 13 1 177 494
3
3,43 
Εύκαμπτος σωλήνας καυσίμου
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

12
 i  16 12 1 180 409

8X13MM

1

143 g

0.3 lb

22,28 
Εξάρτημα σύσφιξης
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

13
 i  16 12 1 107 928
2

2 g

0.07 oz

2,86 
Στήριγμα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

14
 i  16 12 1 155 060
2

4 g

0.14 oz

0,77 
Τελικό εξάρτημα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

Και 

Προετοιμασία καταλυτικού μετατροπέα 

19
 i  16 13 1 179 488
1

25 g

0.88 oz

7,32 
Αισθητ.στάθμ.καυσίμου για μεταλλ.ρεζερβ.

← Αισθητ.στάθμ.καυσίμου για μεταλλ.ρεζερβ.

Δοχείο διαστολής/σωλήνες

Δοχείο διαστολής/σωλήνες →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.