Κεντρικός αρθρωτός άξονας 3 τμημάτων

BMW 518i E34 Touring Ευρώπη M43

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο

 
S530A Σύστημα κλιματισμού
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κεντρ.αρθρ.άξον.χειροκίν.κιβώτ.ταχυτήτων
1
 i  26 11 1 227 336

3-TEILIG

από Σεπ '91 1

12 kg

26.4 lb

560,68 
1
 i  26 11 1 227 352

3-TEILIG

+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Σύστημα κλιματισμού S530A ναί

από Σεπ '91 1

11.1 kg

24.4 lb

555,56 
Κεντρ.έδραν.κεντρ.άξονα-σταυροειδ.άρθρ.

Κεντρ.έδραν.κεντρ.άξονα-σταυροειδ.άρθρ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.