Μηχανισμός αλλαγής ταχυτήτων

BMW 525i E34 φορείο Ταϊλάνδη M50

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: αυτόματο

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.