Ελικοειδές ελατήριο πίσω

BMW 540i E34 φορείο Ευρώπη M60

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: αυτόματο, ημερομηνία παραγωγής:  1993

Ελικοειδές ελατήριο πίσω
 

συμπλήρωμα

Αντιστοίχιση ελικοειδών ελατηρίων πίσω Βλέπε πίνακα ελατηρίων Από το μοντέλo έτους 09/91 Εκτός M5 Μέχρι το μοντέλo έτους 09/91 βλέπε Γόνατο ανάρτησης πίσω
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Γόνατο ανάρτησ.πίσω στάθμη/σπορ ανάρτ. M

← Γόνατο ανάρτησ.πίσω στάθμη/σπορ ανάρτ. M

Αντιστρεπτική δοκός πίσω

Αντιστρεπτική δοκός πίσω →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.