Τροφοδοσία καυσίμου/μονό φίλτρο

BMW 530i E34 φορείο Ευρώπη M60

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: αυτόματο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σωλήνας παροχής καυσίμου
1
 i  16 12 1 182 171
1

448 g

1 lb

48,90 
Σωλήνας παροχής καυσίμου
2
 i  16 12 1 182 134
1

105 g

0.2 lb

76,48 
Σωλήνας επιστροφής καυσίμου
3
 i  16 12 1 182 418
1

370 g

0.8 lb

48,90 
Στήριγμα σωλήνα καυσίμου
4
 i  16 12 1 181 518
3

8 g

0.28 oz

5,49 
Λαστιχένιο τακάκι
5
 i  16 12 1 178 832
3

10 g

0.35 oz

2,31 
Στήριγμα σωλήνα καυσίμου
6
 i  16 12 1 181 519
3

12 g

0.42 oz

6,75 
Εξάρτημα σύσφιξης
7
 i  16 12 1 107 928
X

2 g

0.07 oz

2,86 
Στήριγμα
8
 i  16 12 1 155 060
X

4 g

0.14 oz

0,77 
Κλιπ άκαμπτου σωλήνα
9
 i  16 12 1 179 396
2

10 g

0.35 oz

1,34 
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων
10
 i  07 12 9 952 104

L12-15

6

10 g

0.35 oz

1,04 
Εύκαμπτος σωλήνας καυσίμου
11
 i  16 12 1 180 409

8X13MM

X

143 g

0.3 lb

22,28 
Φίλτρο καυσίμου
12
 i  13 32 1 270 038

D=80MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Μαρ '94 1

240 g

0.5 lb

35,11 
Δακτύλιος απόσβεσης
13
 i  16 12 1 178 643

D=80MM

να Μαρ '94 1

44 g

1.55 oz

4,81 
Στήριγμα φίλτρου καυσίμου
14
 i  16 12 1 178 632

D=80MM

να Μαρ '94 1

104 g

0.2 lb

9,74 
Ροδέλα ασφάλισης
15
 i  54 31 8 246 804

M6

να Μαρ '94 1

1 g

0.04 oz

4,38 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
16
 i  07 11 9 913 580

M6X20-Z2

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Μαρ '94 1

10 g

0.35 oz

0,35 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
16
 i  07 11 9 903 995

M6X20-U2-8.8

να Μαρ '94 1

10 g

0.35 oz

0,29 
Προστατευτ.για χτυπήμ.από πέτρες αριστ.
17
 i  16 12 1 181 349

ALU

1

26 g

0.92 oz

10,10 
Πλαστικό περικόχλιο
18
 i  16 13 1 176 747

M6

2
0,28 
Προστατευτ.για χτυπήμ.από πέτρες αριστ.
19
 i  16 12 1 181 953
1

259 g

0.6 lb

15,42 
Προστατευτ.για χτυπήμ.από πέτρες δεξιά
19
 i  16 12 1 181 954
1

254 g

0.6 lb

15,42 
Πλαστικό περικόχλιο
20
 i  51 71 1 958 025
6
0,30 
Δοχείο διαστολής/σωλήνες

← Δοχείο διαστολής/σωλήνες

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.