Δοχείο διαστολής/σωλήνες

BMW 530i E34 φορείο Ευρώπη M60

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: αυτόματο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Δοχείο διαστολής
1
 i  16 13 1 179 025
1

444 g

1 lb

49,00 
Εξαγωνικό περικόχλιο με ροδέλα
2
 i  16 13 1 178 905

M6

1
1,22 
Συνδυασμένο περικόχλιο
2
 i  07 14 7 305 178
1

10 g

0.35 oz

0,53 
Εύκαμπτος σωλήνας
3
 i  16 12 1 177 108

10X16MM

X

176 g

0.4 lb

9,97 
Μορφοποιημένος εύκαμπτος σωλήνας
4
 i  16 11 1 177 874
1

100 g

0.2 lb

15,42 
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων
5
 i  07 12 9 952 109

L18-24

2

10 g

0.35 oz

1,16 
Εύκαμπτος σωλήνας καυσίμου
6
 i  13 31 1 272 750

6X11MM

X

122 g

0.3 lb

19,05 
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων
7
 i  07 12 9 952 102

L=9-12

4

10 g

0.35 oz

1,09 
7
 i  16 12 1 180 240

12,8-15,3

2
0,64 
Εύκαμπτος σωλήνας
8
 i  16 13 1 179 180
1

58 g

0.1 lb

8,48 
Προστατευτικό για χτυπήματα από πέτρες
11
 i  16 12 1 181 379
1

563 g

1.2 lb

27,37 
Πλαστικό περικόχλιο
12
 i  51 71 1 958 025
4
0,30 
Σφιγκτήρας
13
 i  51 71 1 944 904
1

6 g

0.21 oz

1,65 
Φίλτρο ενεργού άνθρακα/αγωγοί

← Φίλτρο ενεργού άνθρακα/αγωγοί

Τροφοδοσία καυσίμου/μονό φίλτρο

Τροφοδοσία καυσίμου/μονό φίλτρο →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.