Φίλτρο ενεργού άνθρακα/αγωγοί

BMW 530i E34 φορείο Ευρώπη M60

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: αυτόματο

 
 Προετοιμασία καταλυτικού μετατροπέα
S199A Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Φίλτρο ενεργού άνθρακα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

1
 i  16 13 1 180 463
1

560 g

1.2 lb

171,18 
Εξάρτημα σύνδεσης
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

2
 i  16 11 1 179 448
1

37 g

1.31 oz

8,94 
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

3
 i  07 12 9 952 133

L83-90

1

20 g

0.71 oz

1,81 
Στήριγμα φίλτρου ενεργού άνθρακα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

4
 i  16 13 1 181 073
1

58 g

0.1 lb

9,94 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

5
 i  07 11 9 915 039

M6X16-Z1

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Ιουν '96 1

10 g

0.35 oz

0,12 
5
 i  07 11 9 903 844

M6X16-U1-ZNS3

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

10 g

0.35 oz

0,30 
5
 i  07 11 9 904 524

M6X16-U1-8.8

1

10 g

0.35 oz

0,41 
Σωλήνας
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

6
 i  16 13 1 181 508
1

20 g

0.71 oz

10,30 
Στήριγμα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

7
 i  61 13 1 371 074

D = 13MM

1

3 g

0.11 oz

3,19 
Σωλήνας εξαερισμού
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

8
 i  16 13 1 181 810

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

67 g

0.1 lb

18,40 
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

9
 i  16 12 1 180 240

12,8-15,3

2
0,64 
Στήριγμα καλωδίου
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

10
 i  64 11 1 364 073

D=10,8MM

3
0,75 
Σφιγκτήρας αγωγού
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A ναί

Και 

Προετοιμασία καταλυτικού μετατροπέα 

12
 i  16 13 1 179 124
1
4,08 
Στήριγμα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

13
 i  16 12 1 155 060
2

4 g

0.14 oz

0,77 
Εξάρτημα σύσφιξης
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

14
 i  16 12 1 107 928
2

2 g

0.07 oz

2,86 
Σωλήνας εξαερισμού
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

16
 i  16 13 1 181 523
1

820 g

1.8 lb

29,42 
Αισθητ.στάθμ.καυσίμου για μεταλλ.ρεζερβ.

← Αισθητ.στάθμ.καυσίμου για μεταλλ.ρεζερβ.

Δοχείο διαστολής/σωλήνες

Δοχείο διαστολής/σωλήνες →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.