Επιμέρ.εξαρτήμ. κεραία τηλεφώνου οροφής

BMW 525tds E34 φορείο Ευρώπη M51

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κεραία τηλεφώνου οροφής
1
 i  65 61 2 137 355

D-NETZ 86MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

186 g

0.4 lb

61,01 
Κεραία τηλεφώνου οροφής
2
 i  65 61 2 137 359

D-NETZ 100MM

1

89 g

0.2 lb

41,21 
Πομπός κεραίας τηλεφώνου οροφής
3
 i  84 53 8 360 349

D-NETZ 280MM

1

35 g

1.23 oz

34,03 
3
 i  84 53 8 372 835

C/D NETZ 155MM

1

36 g

1.27 oz

26,93 
Βάση κεραίας τηλεφώνου οροφής
4
 i  84 53 8 360 295

D-NETZ

1

74 g

0.2 lb

37,39 
Καλώδιο κεραίας
5
 i  61 12 8 360 373

D-NETZ 2000MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

87 g

0.2 lb

29,17 
Σύστημα ανοιχτής ακρόασης

← Σύστημα ανοιχτής ακρόασης

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.