Επιμ.εξαρτ.τηλέφων.αυτοκιν.κεντρ.κονσόλα

BMW 525tds E34 φορείο Ευρώπη M51

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Ακουστικό τηλεφών.με πληκτρολ.δίκτυο GSM
1
 i  84 11 8 375 038

MOTOROLA

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Σεπ '95 1

276 g

0.6 lb

189,20 
1
 i  84 11 8 372 383

MOTOROLA

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Μαρ '97 1

266 g

0.6 lb

205,68 
Κιτ τηλεφών. βασικ.εξοπλ. GSM Phase V
1
 i  84 61 0 007 173

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Μαρ '97 1

104 g

0.2 lb

248,74 
Επένδυση για Eject-Box
2
 i  51 16 8 174 076

MOTOROLA D-NETZ

1

77 g

0.2 lb

3,90 
Eject-Box τηλέφωνο αυτοκινήτου
3
 i  84 11 8 385 759

D-NETZ

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

330 g

0.7 lb

333,90 
Στήριγμα Eject-Box
4
 i  51 16 8 174 085

MOTOROLA D-NETZ

1

60 g

0.1 lb

3,81 
Κοχλίας
5
 i  51 16 1 954 786

4X14

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2
0,16 
5
 i  07 14 9 115 641

4X14

2
1,00 
Υποστήριγμα ακουστικού
6
 i  65 61 8 350 471

D-NETZ

1

88 g

0.2 lb

0,00 
Προστατευτικό κάλυμμα
7
 i  65 61 8 356 137
2

1 g

0.04 oz

7,31 
Στήριγμα για το υποστήριγμα ακουστικού
8
 i  65 61 8 350 945

MOTOROLA D-NETZ

1

114 g

0.3 lb

4,02 
Βίδα οβάλ κεφαλής
9
 i  07 11 9 906 407

M4X8

4

1 g

0.04 oz

1,14 
Στήριγμα
10
 i  65 61 8 359 524

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

3 g

0.11 oz

2,16 
Επιμ.εξαρτ.τηλέφωνο αυτοκιν.χώρος αποσκ.

Επιμ.εξαρτ.τηλέφωνο αυτοκιν.χώρος αποσκ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.