Σύστημα ανοιχτής ακρόασης

BMW 525tds E34 φορείο Ευρώπη M51

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σετ καλωδ. μικρόφωνο συστ.ανοιχτ.ακρόασ.
2
 i  65 61 8 351 199
1

36 g

1.27 oz

15,85 
Σετ καλωδίων ηχείο
3
 i  65 61 8 355 135
1

78 g

0.2 lb

21,62 
Ηχείο
4
 i  65 13 8 370 935
2

944 g

2.1 lb

30,51 
Ελατηριωτή ροδέλα
5
 i  07 11 9 932 033

B4

8

1 g

0.04 oz

0,10 
Εξαγωνικό περικόχλιο
6
 i  07 11 9 922 028

M4

8
0,11 
Μικρόφωνο σύστημα ανοιχτής ακρόασης
7
 i  65 61 8 355 051

MOTOROLA D-NETZ

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

20 g

0.71 oz

0,00 
Frame fading control
8
 i  65 12 1 384 407
• L
1

2 g

0.07 oz

0,57 
Επιμ.εξαρτ.τηλέφωνο αυτοκιν.χώρος αποσκ.

← Επιμ.εξαρτ.τηλέφωνο αυτοκιν.χώρος αποσκ.

Σύστημα ανοιχτής ακρόασης

Σύστημα ανοιχτής ακρόασης →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.