Κάλυμ.επιμέρ.εξαρτ.κλαπέτα/σύστ.κλειδώμ.

BMW 520i E34 φορείο Ευρώπη M20

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: αυτόματο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κλειδαριά πίσω καπό με μικροδιακόπτη
1
 i  51 24 8 169 532
3

175 g

0.4 lb

24,84 
Κλείστρο με κωδικό αριστερά
2
 i  51 21 1 901 537
3

60 g

0.1 lb

97,58 
Κανονικό κλειδί (κωδικ.)
3
 i  32 32 1 109 800
2

9 g

0.32 oz

35,78 
Κανονικό κλειδί (μη κωδικ.)
3
 i  32 32 1 109 801
2

10 g

0.35 oz

13,41 
Υπόθεμα
4
 i  51 21 1 889 499
3

10 g

0.35 oz

1,42 
Σφιγκτήρας
5
 i  51 21 1 838 035
3

10 g

0.35 oz

2,59 
Ροδέλα
6
 i  86 29 0 008 790

18X5,5X1,5MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

4

3 g

0.11 oz

1,50 
Εξαγωνικό περικόχλιο αυτασφαλιζόμενο
7
 i  07 12 9 964 603

M5

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2
0,22 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
8
 i  07 11 9 913 113

M5X16

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2

4 g

0.14 oz

0,69 
Ροδέλα
9
 i  07 11 9 931 096

A10,5

2

4 g

0.14 oz

1,92 
Συνδετήρια ράβδος
10
 i  86 29 0 008 848

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

5 g

0.18 oz

0,00 
Περικόχλιο ασφαλείας
11
 i  86 29 0 008 849

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2

1 g

0.04 oz

1,00 
Καπάκι
12
 i  86 29 0 008 847

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

1 g

0.04 oz

0,00 
Καπάκι πίσω καπό
13
 i  86 29 0 008 769

135X76MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

85 g

0.2 lb

0,00 
Καπάκι πλευρικό κλαπέτο
13
 i  86 29 0 008 846

130X64,5MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2

77 g

0.2 lb

0,00 
Information plate
14
 i  86 29 0 008 770

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

1 g

0.04 oz

0,00 
Λαμαρινόβιδα οβάλ κεφαλής
15
 i  07 11 9 900 281

ST3,5X8

X

1 g

0.04 oz

0,56 
Κάλυμμα επιμέρους εξαρτήματα πίσω καπό

← Κάλυμμα επιμέρους εξαρτήματα πίσω καπό

Αντιολισθητικές αλυσίδες

Αντιολισθητικές αλυσίδες →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.