Σύστ.εξαγωγής καυσαερ. με καταλ.μετατρ.

BMW 750iL E32 φορείο ΗΠΑ M70

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: αυτόματο

 
S199A Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αντικατ.σωλήν.καυσαερ.κατ.μετατρ.κυλ.1-6
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

1
 i  11 76 1 716 772

ZYL.1-6

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

10.3 kg

22.6 lb

1.134,42 
Αντικατ.σωλήν.καυσαερ.κατ.μετατ.κυλ.7-12
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

2
 i  11 76 1 716 771

ZYL.7-12

1

10.6 kg

23.3 lb

1.230,31 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

3
 i  07 11 9 913 612

M8X16

1

10 g

0.35 oz

0,61 
Ροδέλα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

4
 i  07 11 9 900 052

A8,4

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

5
0,20 
Εξαγωνικό περικόχλιο με ροδέλα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

5
 i  51 11 7 070 183

M8

6

10 g

0.35 oz

0,72 
Βάση στήριξης
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

6
 i  11 76 1 716 661
1

460 g

1 lb

79,69 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

7
 i  07 11 9 913 646

M8X20

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2

12 g

0.42 oz

0,32 
Ελατηριωτή ροδέλα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

8
 i  07 11 9 932 095

B8

2
0,03 
Ροδέλα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

9
 i  33 31 1 108 205

A8,4

2

10 g

0.35 oz

1,08 
Στήριγμα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

10
 i  11 76 1 716 711
1

215 g

0.5 lb

15,90 
Σφιγκτήρας
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

11
 i  11 76 1 716 708
2

59 g

0.1 lb

4,55 
Στήριγμα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

12
 i  11 76 1 716 710
2

68 g

0.1 lb

4,26 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

13
 i  07 11 9 915 071

M8X16-Z3-2

2

20 g

0.71 oz

2,12 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

14
 i  07 11 9 904 533

M8X50

4

20 g

0.71 oz

1,42 
Φλάντζα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

15
 i  18 11 1 712 393
1

243 g

0.5 lb

13,21 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος χωρίς αμίαντο
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

16
 i  18 11 1 723 538

72MM

1

48 g

0.1 lb

7,81 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
16
 i  18 11 1 723 530

72MM

1

1 kg

2.2 lb

7,65 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

17
 i  18 11 1 709 239
+Πληροφορίες
Απαιτείται για την επισκευή
Εξαγωνικό περικόχλιο με φλάντζα
18 30 7 620 549
60MM
ποσότητα: 2
(#18) Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
07 11 9 902 957
60MM
ποσότητα: 2

60MM

1

60 g

0.1 lb

8,00 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

18
 i  07 11 9 912 524

M8X55

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

4

24 g

0.85 oz

0,50 
18
 i  07 11 9 902 957

M8X55-8.8

4

20 g

0.71 oz

2,12 
Εξαγωνικό περικόχλιο με φλάντζα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

19
 i  11 62 1 711 954

M8

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

4

10 g

0.35 oz

0,34 
Αισθητήρας λάμδα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

20
 i  11 78 1 733 628

L=520MM

2

128 g

0.3 lb

161,39 
Βάση στήριξης
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

21
 i  12 53 1 724 058
1

130 g

0.3 lb

8,36 
Στήριγμα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

22
 i  12 53 1 719 565
1

35 g

1.23 oz

2,04 
Εξαγωνικό περικόχλιο
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

23
 i  07 11 9 905 543

M6

1
0,15 
Προστατευτικό για χτυπήματα από πέτρες
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

24
 i  12 53 1 719 593
1

63 g

0.1 lb

1,51 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

25
 i  07 11 9 913 448

M6X12-SB-Z2

1

5 g

0.18 oz

0,26 
Στήριγμα αισθητήρα λάμδα
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

26
 i  11 78 1 720 225

MOTRONIC 1.2

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Ιουλ '90 1

71 g

0.2 lb

5,55 
26
 i  11 78 1 733 226

MOTRONIC 1.7

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Ιουλ '90 1

74 g

0.2 lb

0,00 
Ακροδέκτης καλωδίου
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κατάργηση καταλυτικού μετατροπέα S199A όχι

27
 i  11 78 1 720 403
2

2 g

0.07 oz

0,53 
Σωλήνας εξάτμισης μπροστά

Σωλήνας εξάτμισης μπροστά →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.