Φρένο μπροστινού τροχού-δίσκος φρένου

BMW 735i E32 φορείο Ευρώπη M30

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Δίσκος φρένου αεριζόμενος
2
 i  34 11 6 756 090

302X28

2

8.1 kg

17.8 lb

90,01 
Κοχλίας άλεν
3
 i  34 11 1 123 072

M8X12

να Δεκ '90 2

10 g

0.35 oz

0,54 
3
 i  34 21 1 161 806

M8X14

από Δεκ '90 2

10 g

0.35 oz

0,76 
Λαμαρινένιο προστατευτικό αριστερά
4
 i  34 11 1 159 917
1

253 g

0.6 lb

18,42 
Λαμαρινένιο προστατευτικό δεξιά
4
 i  34 11 1 159 918
1

255 g

0.6 lb

18,42 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
5
 i  34 11 1 156 427

M6X8

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

6
1,62 
5
 i  34 10 3 451 068

M6X8

6

10 g

0.35 oz

1,34 
Αισθητήρ.τακακιού φρένου μπροστ.τροχού

← Αισθητήρ.τακακιού φρένου μπροστ.τροχού

Αισθητήρας τακακιού φρένου πίσω τροχού

Αισθητήρας τακακιού φρένου πίσω τροχού →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.