Σιγαστήρας θορύβου αναρρόφησης

BMW 840i E31 κουπέ ΗΠΑ M60

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: αυτόματο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σιγαστήρας θορύβου αναρρόφησης
1
 i  13 71 1 702 194
1

2.2 kg

4.8 lb

186,21 
Στοιχείο φίλτρου αέρα
2
 i  13 72 1 736 675
1

260 g

0.6 lb

30,40 
Ελατηριωτή ασφάλεια
3
 i  13 71 1 729 970
7

4 g

0.14 oz

2,84 
Δακτύλιος-Ο
4
 i  13 71 1 731 893

91X6MM

1

10 g

0.35 oz

4,36 
Κοχλίας
5
 i  13 71 1 715 678

K50X22

2

10 g

0.35 oz

1,23 
Λαστιχένια μούφα
6
 i  13 71 1 729 979
3

5 g

0.18 oz

2,66 
Χιτώνιο αποστάτης
7
 i  13 71 1 729 980
3

4 g

0.14 oz

3,77 
Λαμαρινόβιδα
8
 i  17 11 1 709 444

6,3X22

3

9 g

0.32 oz

2,26 
Λαμαρινένιο περικόχλιο
9
 i  16 11 1 152 613
3
1,08 
Φούσκα
10
 i  13 71 1 729 992
1

137 g

0.3 lb

9,19 
Αισθητήρας θερμοκρασίας — αέρα
11
 i  13 62 1 730 035
1

24 g

0.85 oz

44,60 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
12
 i  07 11 9 963 130

A12X15,5 AL

1
0,29 
Αισθητήρ.μέτρησης μάζας εισερχ.αέρα/ASC

← Αισθητήρ.μέτρησης μάζας εισερχ.αέρα/ASC

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.