Ζώνη ασφαλείας πρόσθ. εξαρτήματα μπροστά

BMW 325i E30 Touring Ευρώπη M20

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
1
 i  72 11 1 904 775
2

43 g

1.52 oz

0,97 
Χιτώνιο αποστάτης
2
 i  72 11 1 848 465

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2

16 g

0.56 oz

0,84 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
3
 i  72 11 1 861 932

7/16X20

4

25 g

0.88 oz

2,77 
Κοχλίας με πατούρα
5
 i  72 11 1 814 956

7/16"X25

2

37 g

1.31 oz

0,64 
Υποδοχή
6
 i  72 11 1 933 796

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2

4 g

0.14 oz

0,41 
Ροδέλα
7
 i  72 11 1 808 673
4

3 g

0.11 oz

1,19 
Ελατηριωτή ροδέλα
8
 i  72 11 1 808 672
2

1 g

0.04 oz

1,16 
Προστατευτικό κάλυμμα
9
 i  72 11 1 904 665
2

6 g

0.21 oz

2,77 
Κουμπί
11
 i  72 11 1 950 829
2
1,07 
Κουμπί
12
 i  72 11 1 917 406
2
1,07 
Μηχανισμός ρύθμισης ζώνης

← Μηχανισμός ρύθμισης ζώνης

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.