Συγκρότημα κίνησης

BMW 320i E30 Touring Ευρώπη M20

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Συγκρότημα κίνησης
1
 i  11 00 1 730 878

206EE

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

114 kg

251.3 lb

3.558,59 
Αντικατάσταση συγκρότημα κίνησης
1
 i  11 00 1 730 882

206EE

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

113 kg

249.1 lb

2.610,00 
Σετ πρόσθ.εξαρτήματα συγκρότημα κίνησης
2
 i  11 00 9 059 183

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

796 g

1.8 lb

0,00 
Συγκρότημα κίνησης

Συγκρότημα κίνησης →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.