αποτέλεσμα αναζήτησης: 11121726238

BMW 325i E30 4-doors ΗΠΑ M20

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: αυτόματο

Κέλυφος κιβωτίου γραναζ. χρονισμού επάνω

Κέλυφος κιβωτίου γραναζ. χρονισμού επάνω
# περιγραφή Αριθμός Μοντέλου ημερομηνία ποσότητα
16 Χιτώνιο προσαρμογής 11 12 1 726 238    i  1

Κέλυφος κιβωτίου γραναζ. χρονισμού κάτω

Κέλυφος κιβωτίου γραναζ. χρονισμού κάτω
# περιγραφή Αριθμός Μοντέλου ημερομηνία ποσότητα
2 Χιτώνιο προσαρμογής 11 12 1 726 238    i  2

Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθ./πρόσθ.εξαρτ.

Μπλοκ κυλίνδρων-στροφαλοθ./πρόσθ.εξαρτ.
# περιγραφή Αριθμός Μοντέλου ημερομηνία ποσότητα
8 Χιτώνιο προσαρμογής 11 12 1 726 238    i  2