Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων

BMW 318i E30 4-doors Ευρώπη M40

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο

Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αντικατάστ. κιβώτιο 5 ταχυτ.με overdrive
1
 i  23 00 1 220 986

εγχειρίδιο

240/5.40-BMO

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Σεπ '90 1

27.8 kg

61.2 lb

0,00 
1
 i  23 00 1 222 035
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Αυλακωτό ρουλεμάν
11 21 1 720 310
να Σεπ '90 240/5.62-TBCU
ποσότητα: 1

εγχειρίδιο

240/5.62-TBCU

να Σεπ '90 1

29.4 kg

64.7 lb

2.908,89 
1
 i  23 00 1 222 029

εγχειρίδιο

240/5.60-BCX

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '90 1

28 kg

61.7 lb

1.329,36 
1
 i  23 00 1 222 035

εγχειρίδιο

240/5.62-TBCU

από Σεπ '90 1

29.4 kg

64.7 lb

2.908,89 
Κιβώτιο ταχυτήτων βάση στερέωσης

Κιβώτιο ταχυτήτων βάση στερέωσης →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.