Βάση ανάρτησης κιβωτίου ταχυτήτων

BMW 318i E30 4-doors Ευρώπη M40

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο

 
 Κιβώτιο 5 ταχυτ. με ταχύτητα overdrive
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Εγκάρσια δοκός
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κιβώτιο 5 ταχυτ. με ταχύτητα overdrive 

1
 i  23 71 1 176 574

εγχειρίδιο

1

448 g

1 lb

26,02 
Λαστιχένια βάση
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Κιβώτιο 5 ταχυτ. με ταχύτητα overdrive 

2
 i  23 71 1 133 487

εγχειρίδιο

2

90 g

0.2 lb

13,02 
Εξαγωνικό περικόχλιο με ροδέλα
3
 i  22 31 6 760 944

εγχειρίδιο

M8

2

10 g

0.35 oz

0,81 
Ελατηριωτή ροδέλα
5
 i  07 11 9 932 095

εγχειρίδιο

B8

2
0,03 
Εξαγωνικό περικόχλιο
6
 i  07 11 9 922 856

εγχειρίδιο

M8-ZNS

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

4

10 g

0.35 oz

0,36 
6
 i  07 11 9 904 032

εγχειρίδιο

M8-8-ZNS3

4
0,24 
Βίδα τετραγωνικής κεφαλής
7
 i  23 71 1 130 250

εγχειρίδιο

M8X18

2

10 g

0.35 oz

3,96 
Εξαγωνικό περικόχλιο με ροδέλα
9
 i  22 31 6 760 944

εγχειρίδιο

M8

2

10 g

0.35 oz

0,81 
Κιβώτιο ταχυτήτων βάση στερέωσης

← Κιβώτιο ταχυτήτων βάση στερέωσης

Getrag 240 Κέλυφος + πρόσθετα εξαρτήματα

Getrag 240 Κέλυφος + πρόσθετα εξαρτήματα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.