Πτερυγ.αντλία υδρ.συσ.διεύθ./βάση έδρασ.

BMW /M3 E30 2-πόρτες Ευρώπη S14

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Βάση έδρασης
1
 i  32 42 1 312 196
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
(#11) Υποδοχή
32 42 1 312 201
ποσότητα: 2
1

486 g

1.1 lb

33,81 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
2
 i  07 11 9 912 870

M14X75

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2

110 g

0.2 lb

2,65 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
3
 i  07 11 9 913 662

M8X30-ZN

2

20 g

0.71 oz

0,38 
3
 i  07 11 9 913 664

M8X30

2

10 g

0.35 oz

2,94 
Ελατηριωτή ροδέλα
4
 i  07 11 9 932 095

B8

5
0,03 
Ακέφαλος κοχλίας
5
 i  07 12 9 908 133

M8X40-ZN

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

12 g

0.42 oz

0,57 
5
 i  07 12 9 903 964

M8X40

1

10 g

0.35 oz

0,69 
Πλάκα στήριξης
6
 i  32 41 2 225 801
1

158 g

0.3 lb

13,19 
Πλάκα στήριξης
7
 i  32 41 1 310 589

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

181 g

0.4 lb

0,00 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
9
 i  07 11 9 913 676

M8X35

3

20 g

0.71 oz

1,89 
Υποδοχή
10
 i  32 41 1 258 879
+Πληροφορίες
Κατάλλ. μόνο για
Βάση έδρασης
32 41 1 278 039
12 X 1,8 X 36,9
ποσότητα: X
(#1) Βάση έδρασης
32 42 1 312 196
12 X 1,8 X 36,9
ποσότητα: X

12 X 1,8 X 36,9

1

18 g

0.63 oz

2,83 
Υποδοχή
11
 i  32 41 1 705 063
+Πληροφορίες
Κατάλλ. μόνο για
Βάση έδρασης
32 41 1 278 039
ποσότητα: X
(#1) Βάση έδρασης
32 42 1 312 196
ποσότητα: X
2

20 g

0.71 oz

8,88 
11
 i  32 42 1 312 201
+Πληροφορίες
Κατάλλ. μόνο για
(#1) Βάση έδρασης
32 42 1 312 196
ποσότητα: X
2

30 g

1.06 oz

12,64 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
12
 i  07 11 9 912 578

M8X110

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

44 g

1.55 oz

0,92 
Εξαγωνικό περικόχλιο αυτασφαλιζόμενο
13
 i  07 12 9 946 400

M8

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Μαρ '07 1

10 g

0.35 oz

0,17 
13
 i  07 12 9 905 767

M8-8-ZNNIV SI

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Μαρ '07 1

10 g

0.35 oz

0,12 
13
 i  07 12 9 906 196

M8-8-ZNNI SI

από Μαρ '07 1

10 g

0.35 oz

1,12 
Γλωσσίδι σύσφιξης
14
 i  32 41 1 278 433
1

122 g

0.3 lb

10,93 
Idler
15
 i  12 31 7 677 914
1

14 g

0.49 oz

3,25 
Ροδέλα
16
 i  07 11 9 900 052

A8,4

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1
0,20 
Εξαγωνικό περικόχλιο αυτασφαλιζόμενο
17
 i  07 12 9 946 400

M8

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Μαρ '07 2

10 g

0.35 oz

0,17 
17
 i  07 12 9 905 767

M8-8-ZNNIV SI

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Μαρ '07 2

10 g

0.35 oz

0,12 
17
 i  07 12 9 906 196

M8-8-ZNNI SI

από Μαρ '07 2

10 g

0.35 oz

1,12 
Κοχλίας επίπεδης στρογγυλής κεφαλής
18
 i  32 41 1 277 375

M8X30

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

15 g

0.53 oz

0,00 
Υποδοχή
19
 i  11 72 1 261 404
2

10 g

0.35 oz

4,52 
Πτερυγιοφόρ.αντλία υδραυλ.συστ.διεύθυνσ.

← Πτερυγιοφόρ.αντλία υδραυλ.συστ.διεύθυνσ.

Πτερυγ.αντλία υδρ.συσ.διεύθ./βάση έδρασ.

Πτερυγ.αντλία υδρ.συσ.διεύθ./βάση έδρασ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.