Σωλήνας φρένων μπροστά ABS

BMW 318is E30 2-πόρτες Ευρώπη M42

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Άκαμπτος σωλήνας
1
 i  34 32 6 755 597

M10/M10-886MM

1

79 g

0.2 lb

8,97 
Άκαμπτος σωλήνας
2
 i  34 32 3 412 744

M10/M10-544MM

1

50 g

0.1 lb

24,39 
Άκαμπτος σωλήνας
3
 i  34 32 6 755 600

M10/M10-940MM

1

80 g

0.2 lb

15,58 
Άκαμπτος σωλήνας
4
 i  34 32 6 755 651

M10/M10-2074MM

1

172 g

0.4 lb

13,59 
Άκαμπτος σωλήνας
5
 i  34 32 6 755 594

M10/M10-829MM

1

75 g

0.2 lb

7,55 
Στήριγμα σωλήνα φρένων
6
 i  34 32 1 155 787

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1
0,89 
Αποστάτης 4-πλος
6
 i  34 32 6 777 692
1
0,38 
Στήριγμα σωλήνα φρένων
7
 i  34 32 1 155 786
3

10 g

0.35 oz

1,68 
Σωλήνας φρένων πίσω

← Σωλήνας φρένων πίσω

Σύστ.αντιμπλοκαρ.τροχών — μονάδα ελέγχου

Σύστ.αντιμπλοκαρ.τροχών — μονάδα ελέγχου →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.