Θερμομόνωση

BMW 3.0Si E3 φορείο ΗΠΑ M30

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο

Θερμομόνωση
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Θερμομόνωση
1
 i  51 48 1 838 987

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

655 g

1.4 lb

0,00 
1
 i  51 48 1 838 988

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

670 g

1.5 lb

0,00 
Ηχομονωτική επένδυση

← Ηχομονωτική επένδυση

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.