Ακροδέκτες καλωδίων/στηρίγματα καλωδίου

BMW 520i E28 φορείο Ευρώπη M20

Διευθύνουσα Απροσδιόριστος, μετάδοση: απροσδιόριστος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σφιγκτήρας
1
 i  61 13 1 362 825

D=10MM

X
1,35 
Ακροδέκτης καλωδίου
1
 i  63 12 1 364 431

D=6MM

X

1 g

0.04 oz

2,49 
Στήριγμα αγωγού
2
 i  61 13 1 361 243
X
4,08 
Στήριγμα καλωδίου
3
 i  61 13 1 267 476

D=12,8MM

X
0,32 
Στήριγμα καλωδίου
4
 i  61 13 1 370 421

D=8MM

X
2,54 
Στήριγμα καλωδίου
5
 i  61 13 1 369 416

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

4 g

0.14 oz

0,00 
Στήριγμα καλωδίου
6
 i  61 13 1 369 373

D=8MM

X
3,29 
Στήριγμα καλωδίου
7
 i  61 13 1 380 243

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '85 1

36 g

1.27 oz

0,00 
7
 i  61 13 1 380 243

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '85 1

36 g

1.27 oz

0,00 
Στήριγμα καλωδίου
8
 i  12 52 1 273 174
X

4 g

0.14 oz

1,44 
Στήριγμα καλωδίου
9
 i  61 13 1 269 273

D=10MM

X
1,36 
Στήριγμα καλωδίου
10
 i  61 13 1 375 353

D=11MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

6 g

0.21 oz

0,88 
Στήριγμα καλωδίου
11
 i  61 13 1 369 883

D=4-14MM

X

3 g

0.11 oz

1,23 
Στήριγμα αγωγού
12
 i  61 13 1 379 087

D=6MM

X
1,17 
Σύνδεση φίσας καλωδίου

← Σύνδεση φίσας καλωδίου

Ακροδέκτες καλωδίων/στηρίγματα καλωδίου

Ακροδέκτες καλωδίων/στηρίγματα καλωδίου →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.