Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E23

BMW 735i E23 φορείο ΗΠΑ M30

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: αυτόματο

Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E23
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη E23
1
 i  01 40 9 760 950

DE, MJ 1981

από Σεπ '80 να Σεπ '81 1

264 g

0.6 lb

15,38 
1
 i  01 40 9 760 960

DE, MJ 1982

από Σεπ '81 να Σεπ '82 1

319 g

0.7 lb

15,38 
1
 i  01 40 9 760 970

DE, MJ 1983

από Σεπ '82 να Μαϊ '83 1

352 g

0.8 lb

15,38 
1
 i  01 40 9 760 980

DE, MJ 1983

από Μαϊ '83 να Σεπ '84 1

360 g

0.8 lb

15,38 
1
 i  01 40 9 760 990

DE, MJ 1985

από Σεπ '84 να Σεπ '85 1

375 g

0.8 lb

15,38 
1
 i  01 40 9 770 720

DE, MJ 1986

από Σεπ '85 να Ιουλ '86 1

359 g

0.8 lb

15,38 
Γενική άδεια χρήσης BMW

Γενική άδεια χρήσης BMW →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.