Κεντρικός αρθρωτός άξονας

BMW 735i E23 φορείο ΗΠΑ M30

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: αυτόματο

Κεντρικός αρθρωτός άξονας
 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Κεντρικός αρθρωτός άξονας
2
 i  26 11 1 225 445

αυτόματο

4HP22

1

8.3 kg

18.2 lb

508,40 
Δίσκ.αρθρ.συνδ.κεντρ.άξονα/κεντρ.έδρανο

Δίσκ.αρθρ.συνδ.κεντρ.άξονα/κεντρ.έδρανο →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.