Διάφορα σετ πρόσθετων καλωδίων

BMW 735i E23 φορείο Ευρώπη M30

Διευθύνουσα Απροσδιόριστος, μετάδοση: απροσδιόριστος

 
 Συρόμενη-ανοιγόμενη οροφή
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Σετ καλωδίων βοηθητ.ανεμιστήρ. βαθμίδα 2
2
 i  61 12 1 363 751
R •

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Σεπ '82 1

155 g

0.3 lb

0,00 
2
 i  61 12 1 363 751
• L

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Σεπ '82 1

155 g

0.3 lb

0,00 
Σετ καλωδίων βοηθητικός ανεμιστήρας
2
 i  61 12 1 372 144
R •

εγχειρίδιο

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '82 να Σεπ '84 1

290 g

0.6 lb

0,00 
2
 i  61 12 1 372 144

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '82 να Σεπ '84 1

290 g

0.6 lb

0,00 
2
 i  61 12 1 377 034

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '84 1

285 g

0.6 lb

0,00 
2
 i  61 12 1 377 034

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '84 1

285 g

0.6 lb

0,00 
Σετ καλωδίων φως ανάγνωσης
3
 i  61 12 1 363 476

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2

40 g

1.41 oz

0,00 
Σετ καλωδίων σύστημα κλιματισμού
4
 i  61 12 1 367 879

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Αυγ '79 να Σεπ '81 1

118 g

0.3 lb

0,00 
4
 i  61 12 1 371 748
R •

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '81 να Σεπ '82 1

130 g

0.3 lb

0,00 
4
 i  61 12 1 371 748
• L

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '81 να Σεπ '82 1

130 g

0.3 lb

0,00 
4
 i  61 12 1 380 245

εγχειρίδιο

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '82 1

100 g

0.2 lb

0,00 
4
 i  61 12 1 380 245
R •

αυτόματο

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '82 1

100 g

0.2 lb

0,00 
4
 i  61 12 1 380 245
• L

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '82 1

100 g

0.2 lb

0,00 
Σετ καλωδίων εσωτερικό φως μέση
+Πληροφορίες

Για οχήματα με 

Συρόμενη-ανοιγόμενη οροφή 

5
 i  61 12 1 364 087

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

80 g

0.2 lb

0,00 
Σετ καλωδίων πρόσθετο φλας
6
 i  61 12 1 375 258

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Μαϊ '83 2

12 g

0.42 oz

0,00 
6
 i  61 12 1 375 258
• L

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Μαϊ '83 2

12 g

0.42 oz

0,00 
Σετ καλωδίων μαγνητικός συμπλέκτης
7
 i  61 12 4 176 611

εγχειρίδιο

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '82 1

21 g

0.74 oz

0,00 
7
 i  61 12 4 176 611
R •

αυτόματο

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '82 1

21 g

0.74 oz

0,00 
7
 i  61 12 4 176 611
• L

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '82 1

21 g

0.74 oz

0,00 
Δίοδος
8
 i  61 31 1 358 268

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

1

4 g

0.14 oz

9,18 
Σετ καλωδίων μαγνητικός συμπλέκτης
9
 i  61 12 1 375 906

εγχειρίδιο

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '84 να Σεπ '85 1

76 g

0.2 lb

14,90 
9
 i  61 12 1 375 906

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Σεπ '84 να Σεπ '85 1

76 g

0.2 lb

14,90 
Διάφορα σετ πρόσθετων καλωδίων

← Διάφορα σετ πρόσθετων καλωδίων

Διάφορα σετ πρόσθετων καλωδίων

Διάφορα σετ πρόσθετων καλωδίων →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.