Στόμιο πεταλούδας γκαζιού

BMW 728iS E23 φορείο Ευρώπη M30

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: απροσδιόριστος

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Στεγανοποίηση χωρίς αμίαντο
2
 i  13 54 1 256 447

εγχειρίδιο

να Απρ '81 1

1 g

0.04 oz

1,49 
2
 i  13 54 1 270 894
από Απρ '81 1

1 g

0.04 oz

3,51 
Ελατηριωτή ροδέλα
3
 i  07 11 9 932 095

B8

4
0,03 
Εξαγωνικό περικόχλιο με φλάντζα
4
 i  11 61 1 713 432

M8

4

10 g

0.35 oz

0,47 
Στόμιο πεταλούδας γκαζιού

← Στόμιο πεταλούδας γκαζιού

Αισθητήρας μέτρησης μάζας εισερχόμ. αέρα

Αισθητήρας μέτρησης μάζας εισερχόμ. αέρα →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.