Σύστ.εξαγωγ.καυσαερ. χωρίς καταλ.μετατρ.

BMW 728 E23 φορείο Ευρώπη M30

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Πίσω σιγαστήρας (σιλανσιέ)
3
 i  18 12 1 246 128
1

13.2 kg

29.2 lb

198,40 
Διακοσμ. κάλυμμα τελικού σωλήνα χρωμιωμ.
16
 i  82 11 9 413 973

42 MM

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

2

105 g

0.2 lb

27,00 
Σύστ.εξαγωγ.καυσαερ. χωρίς καταλ.μετατρ.

← Σύστ.εξαγωγ.καυσαερ. χωρίς καταλ.μετατρ.

Σωλήνας εξάτμισης μπροστά

Σωλήνας εξάτμισης μπροστά →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.