Αντίβαρο μολύβδου

BMW 320i E21 φορείο Ιαπωνία M10

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο

 

συμπλήρωμα

Δισκοειδής ζάντα ελαφρού κράματος
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Ελατήριο συγκράτησης
2
 i  36 11 1 178 746

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X
0,25 
Αντίβαρο μολύβδου
3
 i  36 11 1 179 271

10G

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

10 g

0.35 oz

0,28 
3
 i  36 11 1 180 896

15G

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

10 g

0.35 oz

0,00 
3
 i  36 11 1 179 273

20G

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

20 g

0.71 oz

0,32 
3
 i  36 11 1 179 274

25G

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

20 g

0.71 oz

0,00 
3
 i  36 11 1 179 275

30G

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

30 g

1.06 oz

0,00 
3
 i  36 11 1 179 276

35G

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

30 g

1.06 oz

0,00 
3
 i  36 11 1 179 277

40G

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

40 g

1.41 oz

0,00 
3
 i  36 11 1 179 278

45G

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

40 g

1.41 oz

0,00 
3
 i  36 11 1 179 279

50G

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

50 g

0.1 lb

0,42 
3
 i  36 11 1 179 260

55G

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

50 g

0.1 lb

0,00 
3
 i  36 11 1 179 261

60G

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X

60 g

0.1 lb

0,00 
3
 i  36 11 1 179 321

5G

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

X
0,00 
Δισκοειδής ζάντα ελαφρού κράματος

← Δισκοειδής ζάντα ελαφρού κράματος

Αντίβαρο

Αντίβαρο →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.