Ρεζερβουάρ καυσίμου/παροχή καυσίμου

BMW 320i E21 φορείο Ιαπωνία M10

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Ρεζερβουάρ καυσίμου αριστερά
1
 i  16 11 1 151 530
από Απρ '78 να Αυγ '79 1

4.5 kg

9.9 lb

509,43 
Ρεζερβουάρ καυσίμου δεξιά
2
 i  16 11 1 120 200
από Απρ '78 να Αυγ '79 1

4.3 kg

9.5 lb

509,43 
Λαμαρινένιο προστατευτικό
3
 i  16 12 1 120 206
από Απρ '78 να Αυγ '79 1

710 g

1.6 lb

19,96 
Λαμαρινένιο περικόχλιο
4
 i  16 11 1 152 613
από Απρ '78 να Αυγ '79 4
1,08 
Λαμαρινόβιδα εξαγωνικής κεφαλής
5
 i  07 11 9 916 966

ST6,3X16-C-Z2

από Απρ '78 να Αυγ '79 4

10 g

0.35 oz

0,67 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
6
 i  07 11 9 901 190

M8X16

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Απρ '78 να Αυγ '79 6

10 g

0.35 oz

2,63 
6
 i  07 11 9 902 900

M8X16-8.8-ZNS3

από Απρ '78 να Αυγ '79 6

10 g

0.35 oz

0,39 
Ροδέλα
7
 i  33 31 1 108 205

A8,4

από Απρ '78 να Αυγ '79 6

10 g

0.35 oz

1,08 
Δακτύλιος-Ο
8
 i  16 11 1 744 369

D=58,8X4,2

από Απρ '78 να Αυγ '79 2
1,85 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
8
 i  62 16 8 782 015

D=58,8X4,2

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Απρ '78 να Αυγ '79 2

4 g

0.14 oz

1,20 
Αντλία καυσίμου
9
 i  16 12 1 121 494

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Απρ '78 να Αυγ '79 1

330 g

0.7 lb

0,00 
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων
10
 i  07 12 9 952 119

L42-48

από Απρ '78 να Αυγ '79 2

20 g

0.71 oz

2,03 
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων
11
 i  07 12 9 952 117

L37-43

από Απρ '78 να Αυγ '79 2

20 g

0.71 oz

1,38 
Εύκαμπτος σωλήνας
12
 i  16 12 1 176 793
από Απρ '78 να Αυγ '79 1

216 g

0.5 lb

47,90 
Εύκαμπτος σωλήνας
13
 i  16 12 1 176 795
από Απρ '78 να Αυγ '79 1

130 g

0.3 lb

15,63 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
14
 i  07 11 9 915 039

M6X16-Z1

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Απρ '78 να Αυγ '79 3

10 g

0.35 oz

0,12 
14
 i  07 11 9 903 844

M6X16-U1-ZNS3

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Απρ '78 να Αυγ '79 3

10 g

0.35 oz

0,30 
14
 i  07 11 9 904 524

M6X16-U1-8.8

από Απρ '78 να Αυγ '79 3

10 g

0.35 oz

0,41 
Σφιγκτήρας
15
 i  16 12 1 115 267

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Απρ '78 να Αυγ '79 1

17 g

0.6 oz

4,77 
Τάπα ρεζερβουάρ χωρίς κλειδαριά
16
 i  16 11 1 116 781
από Απρ '78 να Μαρ '79 1

94 g

0.2 lb

10,58 
16
 i  16 11 1 179 872

(ZV)

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Μαρ '79 να Αυγ '79 1

94 g

0.2 lb

4,95 
16
 i  16 11 6 750 564
από Μαρ '79 να Αυγ '79 1

100 g

0.2 lb

18,42 
Rubber seal
17
 i  16 11 1 179 680
από Απρ '78 να Αυγ '79 1

4 g

0.14 oz

5,84 
Rubber seal
18
 i  16 11 1 105 721
από Απρ '78 να Αυγ '79 1

28 g

0.99 oz

10,74 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
19
 i  51 13 1 808 112
από Απρ '78 να Αυγ '79 3

1 g

0.04 oz

0,21 
Φλάντζα
20
 i  16 12 1 114 977

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Απρ '78 να Αυγ '79 1

100 g

0.2 lb

5,10 
Στεγανοποίηση
21
 i  16 12 1 114 976
από Απρ '78 να Αυγ '79 1

20 g

0.71 oz

8,56 
Σωλήνας πλήρωσης
22
 i  16 12 1 121 813
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Τάπα ρεζερβουάρ χωρίς κλειδαριά
16 11 1 118 379
από Μαρ '79 να Αυγ '79 ποσότητα: 1

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Μαρ '79 να Αυγ '79 1

910 g

2 lb

0,00 
Αισθητ.στάθμ.καυσίμου για μεταλλ.ρεζερβ.
23
 i  16 12 1 121 500

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Απρ '78 να Αυγ '79 1

162 g

0.4 lb

0,00 
Ρεζερβουάρ καυσίμου/πρόσθετα εξαρτήματα

← Ρεζερβουάρ καυσίμου/πρόσθετα εξαρτήματα

Δοχείο διαστολής/σωλήνες

Δοχείο διαστολής/σωλήνες →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.