Ρεζερβουάρ καυσίμου/πρόσθετα εξαρτήματα

BMW 320i E21 φορείο Ιαπωνία M10

Αριστεροτίμονο όχημα, μετάδοση: εγχειρίδιο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Ρεζερβουάρ καυσίμου αριστερά
1
 i  16 11 1 151 529
από Ιουν '77 να Απρ '78 1

4.2 kg

9.3 lb

509,43 
Ρεζερβουάρ καυσίμου δεξιά
2
 i  16 11 1 120 200
από Ιουν '77 να Απρ '78 1

4.3 kg

9.5 lb

509,43 
Λαμαρινένιο προστατευτικό
3
 i  16 12 1 120 206
από Ιουν '77 να Απρ '78 1

710 g

1.6 lb

19,96 
Λαμαρινένιο περικόχλιο
4
 i  16 11 1 152 613
από Ιουν '77 να Απρ '78 4
1,08 
Λαμαρινόβιδα εξαγωνικής κεφαλής
5
 i  07 11 9 916 966

ST6,3X16-C-Z2

από Ιουν '77 να Απρ '78 4

10 g

0.35 oz

0,67 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
6
 i  07 11 9 901 190

M8X16

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Ιουν '77 να Απρ '78 6

10 g

0.35 oz

2,63 
6
 i  07 11 9 902 900

M8X16-8.8-ZNS3

από Ιουν '77 να Απρ '78 6

10 g

0.35 oz

0,39 
Ροδέλα
7
 i  33 31 1 108 205

A8,4

από Ιουν '77 να Απρ '78 6

10 g

0.35 oz

1,08 
Δακτύλιος-Ο
8
 i  16 11 1 744 369

D=58,8X4,2

από Ιουν '77 να Απρ '78 1
1,85 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
8
 i  62 16 8 782 015

D=58,8X4,2

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Ιουν '77 να Απρ '78 1

4 g

0.14 oz

1,20 
Αισθητ.στάθμ.καυσίμου για μεταλλ.ρεζερβ.
9
 i  16 12 1 114 255
από Ιουν '77 να Απρ '78 1

270 g

0.6 lb

116,94 
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων
10
 i  07 12 9 952 119

L42-48

από Ιουν '77 να Απρ '78 2

20 g

0.71 oz

2,03 
Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων
11
 i  07 12 9 952 117

L37-43

από Ιουν '77 να Απρ '78 2

20 g

0.71 oz

1,38 
Εύκαμπτος σωλήνας
12
 i  16 12 1 176 793
από Ιουν '77 να Απρ '78 1

216 g

0.5 lb

47,90 
Εύκαμπτος σωλήνας
13
 i  16 12 1 176 795
από Ιουν '77 να Απρ '78 1

130 g

0.3 lb

15,63 
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής με ροδέλα
14
 i  07 11 9 915 039

M6X16-Z1

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Ιουν '77 να Απρ '78 4

10 g

0.35 oz

0,12 
14
 i  07 11 9 903 844

M6X16-U1-ZNS3

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Ιουν '77 να Απρ '78 4

10 g

0.35 oz

0,30 
14
 i  07 11 9 904 524

M6X16-U1-8.8

από Ιουν '77 να Απρ '78 4

10 g

0.35 oz

0,41 
Σφιγκτήρας
15
 i  16 12 1 115 267

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Ιουν '77 να Απρ '78 1

17 g

0.6 oz

4,77 
Τάπα ρεζερβουάρ χωρίς κλειδαριά
16
 i  16 11 1 116 781
από Ιουν '77 να Απρ '78 1

94 g

0.2 lb

10,58 
Rubber seal
17
 i  16 11 1 179 680
από Ιουν '77 να Απρ '78 1

4 g

0.14 oz

5,84 
Rubber seal
18
 i  16 11 1 105 721
από Ιουν '77 να Απρ '78 1

28 g

0.99 oz

10,74 
Στεγανοποιητικός δακτύλιος
19
 i  51 13 1 808 112
από Ιουν '77 να Απρ '78 3

1 g

0.04 oz

0,21 
Φλάντζα
20
 i  16 12 1 114 977

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Ιουν '77 να Απρ '78 1

100 g

0.2 lb

5,10 
Στεγανοποίηση
21
 i  16 12 1 114 976
από Ιουν '77 να Απρ '78 1

20 g

0.71 oz

8,56 
Σωλήνας πλήρωσης
22
 i  16 12 1 121 813
+Πληροφορίες
Μόνο σε συνδυασμό με
Τάπα ρεζερβουάρ χωρίς κλειδαριά
16 11 1 118 379
από Ιουν '77 να Απρ '78 ποσότητα: 1

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Ιουν '77 να Απρ '78 1

910 g

2 lb

0,00 
Ρεζερβουάρ καυσίμου/πρόσθετα εξαρτήματα

← Ρεζερβουάρ καυσίμου/πρόσθετα εξαρτήματα

Ρεζερβουάρ καυσίμου/παροχή καυσίμου

Ρεζερβουάρ καυσίμου/παροχή καυσίμου →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.