Διαφορικό πίσω άξονα

BMW 323i E21 φορείο Ευρώπη M20

Δεξιοτίμονο, μετάδοση: εγχειρίδιο

 
# περιγραφή
Αριθμός Μοντέλου
συμπλήρωμα ημερομηνία ποσότητα βάρος τιμή EUR
Αντικατάσταση διαφορικό πίσω άξονα
1
 i  33 10 1 207 448

εγχειρίδιο

I=38:11=3,45

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '78 1

25.1 kg

55.3 lb

0,00 
Αντικατάσ. διαφορ. πίσω άξονα μπλοκέ 25%
1
 i  33 10 1 207 449

εγχειρίδιο

I=38:11=3,45

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

να Αυγ '78 1

26.2 kg

57.7 lb

0,00 
1
 i  33 10 1 207 338

I=38:11=3,45

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Αυγ '78 1

26.2 kg

57.9 lb

0,00 
Αντικατάσταση διαφορικό πίσω άξονα
1
 i  33 10 1 207 339

I=38:11=3,45

Παράδοση διακοπεί από το εργοστάσιο

από Αυγ '78 1

25.5 kg

56.2 lb

0,00 
Σετ στεγανοποίησης διαφορικό πίσω άξονα
2
 i  33 10 1 203 002
1

130 g

0.3 lb

51,03 
Κάλυμ.κελύφ.κιβωτ.ταχυτήτ./βάση ανάρτησ.

Κάλυμ.κελύφ.κιβωτ.ταχυτήτ./βάση ανάρτησ. →

The contents of the BMW parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.

Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.